Tietosuojaseloste

Tämä seloste koskee henkilötietojen käsittelyä Intersport-ketjun palveluissa

SISÄLLYSLUETTELO
 1. Rekisterinpitäjä
 2. Mitä tietoja käsittelemme?
 3. Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään?
 4. Säilytysaika
 5. Oikeutesi peruuttaa suostumus
 6. Mitä muita oikeuksia sinulla on?
 7. Kuinka käytät oikeuksiasi?
 8. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista
 9. Valitusosoitus
 10. Välttämättömät tiedot Intersport–ketjun palveluiden kannalta
 11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta ml. profilointi
 12. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin
 13. Tiedot, jotka on hankittu muualta kuin sinulta
 14. Tietosuojavastaava

 

 1. Rekisterinpitäjä

 

Intersport Finland Oy, Helsinki
Y-tunnus 1648871-7
Malminkartanonkuja 4, 00390 Helsinki

Tämän palvelun osalta voit olla sähköpostilla yhteydessä Aki Kaipaiseen osoitteessa

aki.kaipainen@kesko.fi  

tai postilla

Aki Kaipainen

Malminkartanonkuja 4, 00390 Helsinki

 

 1. Mitä tietoja käsittelemme?

 

Käsittelemme seuraavia tietojasi:

 

 1. Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään?

 

Intersport käsittelee henkilötietoja osana liiketoimintaa. Henkilötietojasi käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi kun liityt Intersport Clubiin, rekisteröit käyttäjätilin, varaat (Click&Collect), ostat tai palautat tuotteita taikka ostat palveluita. Lisäksi käsittelemme tietojasi tuotteiden toimituksissa, kehittäessämme kauppojen tuote- ja palveluvalikoimaa analytiikan avulla sekä erilaisten sopimus-, asiakaspalvelu- ja markkinointitoimenpiteiden yhteydessä.

Esimerkiksi silloin, kun asiakas varaa tuotteen Intersportin verkkosivuilta noutaakseen sen valitsemastaan Intersport-kaupasta, tarvitsemme asiakkaalta nimen, sähköpostiosoitteen ja matkapuhelinnumeron voidaksemme olla häneen yhteydessä tuotteen noutamisesta. Käsittelemme näitä henkilötietoja, jotta voimme täyttää asiakkaan ja Intersportin välisen sopimuksen tuotteen varaamisesta ja noudosta.

Käsittely on tarpeen Intersportin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Intersportilla on asiakassuhteeseen perustuva oikeutettu etu varmistaa, että ketjuliiketoiminnan asiakkaat saavat laadukasta palvelua kaikissa Intersport-kaupoissa. Intersport kehittää kauppojen valikoimaa asiakastietojen analytiikan avulla ja pyrkii varmistamaan, että asiakkaille on tarjolla heille kulloinkin tarpeellisia tuotteita ja palveluita yhtenäisen ketjukonseptin mukaisesti.

Mikäli haluat vastaanottaa sähköistä suoramarkkinointia pyydämme sinulta suostumuksen henkilötietojesi käsittelyyn tätä tarkoitusta varten.

 

 1. Säilytysaika

 

Säilytämme tietojasi palveluissamme seuraavasti:

 

 1. Oikeutesi peruuttaa suostumus

                                                

Kun henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi. Henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen silloin kun olet antanut luvan sähköiseen suoramarkkinointiin.

Voit peruuttaa antamasi suostumuksen jokaisen sähköisen markkinointikirjeen alaosassa olevan linkin kautta tai osoitteessa www.kesko.fi/tietosuoja.

Ongelmatapauksissa voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme https://www.intersport.fi/fi/ota-yhteytta-asiakaspalveluun/

 

 1. Mitä muita oikeuksia sinulla on?

 

Tietojen tarkastaminen

Kun pyydät saada pääsyn tietoihisi, Kesko ilmoittaa käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei sekä toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

 

Tietojen korjaaminen

Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötietosi täydennetyiksi ja myös virheelliset tietosi korjatuiksi.

 

Tietojen poistaminen

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta.

 

Tietojen siirtäminen

Sinulla on oikeus saada meille itse toimittamasi tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti.

 

Käsittelyn vastustaminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella osana liiketoimintaamme harkittuamme, ettei käsittely loukkaa henkilötietojesi suojaa. Näissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisiin syihisi vedoten.

 

Voit myös milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten.

 

Käsittelyn rajoittaminen

Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön.

 

 1. Kuinka käytät oikeuksiasi?

 

Keskolla on tietosuojaportaali osoitteessa www.kesko.fi/tietosuoja. Portaalissa voit tehdä toimenpidepyynnön tunnistautumalla vahvasti pankkitunnuksillasi. Portaalin kautta saamaamme pyyntöön vastaamme ensisijaisesti portaalin kautta ellet nimenomaan pyydä muuta toimitustapaa.

Mikäli et halua tai voi käyttää portaalin palveluita, voit myös lähettää meille henkilökohtaisesti allekirjoittamasi pyynnön kirjeitse yllä mainittuun osoitteeseen. Merkitse kuoreen ”tietosuoja”. Näihin pyyntöihin vastaamme kirjeitse. Mikäli vastaus sisältää henkilötietojasi, toimitamme kirjeen henkilökohtaisena kirjattuna kirjeenä. Kirjettä ei voi kuitata vastaanotetuksi kukaan muu kuin vastaanottajaksi merkitty henkilö. Näin varmistamme kirjeen oikean vastaanottajan ja tietojen luottamuksellisuuden.

 

 1. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista

 

Kesko rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse, mutta käyttää myös apunaan erilaisia palveluntuottajia. Kesko pyrkii käyttämään parhaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaa valitsemiensa palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä palveluntuottajat voivat vaihdella, mutta niihin kuuluvat:

 

Henkilötietoja katsotaan siirtyvän EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle tietotekniikkapalveluiden tuottamisen yhteydessä, kun henkilötietoihin on käyttömahdollisuus Intiasta käsin. Tästä tietojen siirrosta on tehty palvelutoimittajan kanssa sopimus noudattaen EU-komission vahvistamia mallisopimuslausekkeita. Mallisopimuslausekkeisiin voit tutustua osoitteessa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=en.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa samaan konserniin tai Keskon ketjuliiketoimintaan kuuluville yrityksille palveluiden tuottamiseksi ja markkinointitarkoituksiin.

Myös eräillä viranomaisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. Tällaisia viranomaisia ovat mm. poliisi-, tulli-, rajavartio- ja veroviranomaiset.

 

 1. Valitusosoitus

 

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

 

 1. Välttämättömät tiedot Intersport –ketjun palveluiden kannalta

 

Jotta voisimme tarjota sinulle tuotteita ja palveluita, on meidän käsiteltävä sopimuksen täytäntöönpanemiseksi välttämättömiä henkilötietoja. Tällaisia tietoja ovat mm. nimi ja yhteystiedot.

Suostumus sähköiseen markkinointiin ei ole välttämätön tieto, mutta ilman suostumusta emme voi toimittaa sähköistä ja yleensä kohdennettua suoramarkkinointia.

 

 1. Tieto automaattisesta päätöksenteosta ml. profilointi

 

Emme tee automaattista päätöksentekoa kuten profilointia henkilötietoihin liittyen.

 

 1. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin

 

Emme käytä tietoja muihin kuin tässä asiakirjassa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Mikäli myöhemmin ilmenee uusia käyttötarpeita, informoimme sinua siitä ja tiedon käsittelyperusteesta. Tarvittaessa pyydämme sinulta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn uusia käyttötarkoituksia varten.

 

 1. Tiedot, jotka on hankittu muualta kuin sinulta

 

Vastaanotamme tietojasi Keskon ketjuliiketoimintaan kuuluvilta yrityksiltä. Päivitämme osoitetietojasi K-Plussan asiakasrekisterin tietojen perusteella, jos olet ilmoittanut meille Plussa-korttinumerosi. Päivitämme Intersport Clubin ostotietoja K-Plussan asiakasrekisterin ostotiedoilla.

 

 1. Tietosuojavastaava

 

Voit olla yhteydessä Keskon tietosuojavastaavaan, jos asiasi koskee henkilötietojen käsittelyä tai EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksiesi käyttämistä Keskon tai se tytäryhtiöiden toiminnoissa.

Saat yhteyden Kesko Oyj:n tietosuojavastaavaan sähköpostitse tietosuojavastaava@kesko.fi